Akupunktur

Vücudun kimi noktalarına çok ince uçlu özel iğneler batırılarak yapılan tedavi şeklidir. Tang Hanedanlığı döneminde kraliyet tıp akademisinde akupunktur öğrencilere öğretilmeye başlanmış ve akupunkturun gelişmesinde önemli rol oynayan doktorlar eğitilmiştir. Akupunktur ilk olarak Dabry (1853) ve Morant (1927) tarafından Batı’ya tanıtıldı. Akupunktur tedavisi, bedende derinin hemen altından geçen on dört ayrı enerji kanalı ve bu kanallar üzerinde bulunan direnç noktalarının ilintili bulunduğu organlar arasındaki ilişkileri temel alır. Çözümlemeye dayanan modern bilimlerden farklı bir geleneğe bağlı olarak hareket eden akupunktur tedavisinin nasıl iş gördüğü net değildir. Günümüzde Dünya Sağlık Örgütü’nce (WHO) de kabul edilmiş yüzellinin üzerinde rahatsızlığın tedavisinde ve bazen ameliyatlarda da yan etkisi olmadığı için anestezi olarak uygulanmaktadır.

2000 yılında Human Brain Mapping dergisinde yayınlanan Kathleen K.S ve arkadaşlarının Harvard Tıp Fakültesinde FMR ‘la yaptıkları çalışma, akupunkturun limbik sistemi regüle ettiğini göstermektedir. Akupunktur; 1991 yılında Sağlik Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayınlanan Akupunktur Yönetmeliği ile uygulama alanı ve uygulama kuralları belirlenen bilimsel bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde akupunktur eğitimi Sağlık Bakanlığı talebi ve denetiminde çeşitli tıp fakültelerinde verilmektedir. 480 saat süren kursların sonunda başarılı olanlar “Akupunktur Uygunluk Belgesi” almaya hak kazanırlar. Akupunktur, ülkemizde akupunktur uygulama belgesi olmayan hekimler de dahil hiç kimse tarafından uygulanamaz. Bu nedenle başvurduğunuz doktorun akupunktur uygulama belgesi olup olmadığını mutlaka kontrol etmeniz de fayda vardır. Doğu Türkistan’daki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eski Uygur yazıları ile akupunktur noktalarını gösteren resim.

AKUPUNKTUR İLE TEDAVİ EDİLEBİLEN BAŞLICA HASTALIKLAR

 • Stres
 • Migren
 • Tüp bebek tedavisine destek
 • Hamilelik ve bulantı kusmaları
 • Obezite (Şişmanlık)
 • Aşırı zayıflık
 • Sigara bırakma tedavisi
 • Boyun ağrısı
 • Bel ağrısı
 • Omuz ağrısı
 • Frozen Shoulder (Donmuş omuz)
 • Tenis Elbow (Tenisçi dirseği)
 • Eklem ağrıları
 • Trigeminal nevralji (Yüz ağrısı)
 • Facial paralizi (Yüz felci)
 • Uykusuzluk
 • Kronik kabızlık
 • İshal
 • İrritabl bağırsak sendromu (Spastik kolit)
 • Reflü özofajit
 • Panik atak
 • Romatoit artrit hastalarında ağrı ve stres tedavisi
 • Ankilozan spondilit hastalarında ağrı ve stres tedavisi
 • Nedensiz kaşıntı
 • Alerjik rinit (Alerjik nezle)
 • Alerjik astım
 • Sinüzit
 • Kronik ürtiker
 • Herpes zoster (zona)
 • Adet düzensizliği
 • Adet sancısı
 • Cinsel soğukluk
 • İmpotans
 • Esansiyel hipertansiyon
 • Tiroit fonksiyon bozuklukları
 • Gece işemesi
 • Sınav, uçak vb. korku tedavileri