Kurumsal Wellbeing Nedir ?

wellness

Kurumsal Wellbeing Nedir ?

Wellbing‘in tanımına şaşırabilirsiniz ! tanıma bağlı olarak çeşitli tanımlansa da, Ulusal Sağlık Enstitüsüne göre sağlık, “insanların daha başarılı bir varoluşun farkındalığına vardığı ve buna yönelik seçimler yaptığı aktif bir süreç” olarak kabul edilen esenlik iyi olma olarak adlandırabiliriz.

  1. Wellness, tam potansiyele ulaşmak için bilinçli, kendi kendini yöneten ve gelişen bir süreç olarak kabul edilir.
  2. Wellness çok boyutlu ve bütünseldir; yaşam tarzını, zihinsel ve ruhsal esenliği ve çevreyi kapsar.
  3. Sağlık olumlu ve onaylayıcıdır.

Sağlık ve zindelik arasındaki farkı anlamada, kısacası sağlık bir olma halidir, halbuki zindelik sağlıklı bir yaşam tarzı yaşama halidir  Sağlık, fiziksel, zihinsel ve sosyal refah anlamına gelir; sağlık, refahı artırmayı amaçlar.

Uygulamalı yaşam şüphesiz streslerle doludur ve o kadar ki bunların veteriner hekimlerin sağlığını ve sıhhatini tehdit edip etmediğini sorgulayabiliriz – ve sorgulamalıyız -. Stres sağlığı etkileyebilir mi? Kesinlikle. Fiziksel, zihinsel ve sosyal refahı etkileyebilir. Stres sağlığı etkileyebilir mi? Evet, ancak yalnızca bir noktaya kadar, kişinin bakış açısını etkileyebileceği veya enerjisini azaltabileceği, kişinin kendi kendine bakma taahhüdünü ve tam potansiyeline ulaşma amacını olumsuz yönde etkileyebileceği için. Aradaki fark, sağlıklı yaşamın her zaman bir seçim meselesi olmasıdır.

Her gün, fiziksel, zihinsel/duygusal ve sosyal refahınızı sürdürmek ve sağlığınızın bu yönleri arasındaki dengeyi korumak için en iyi olanı ne ölçüde yaptığınıza ilişkin seçenekler sunar. Optimal sağlık sağlıklı yaşamdan, sağlam sağlık bilgilerine ve sağlıklı tutumlara dayalı kararlar almaktan ve davranışlarda bulunmaktan gelir.

Uygulamanın stresini ortadan kaldıramayız, ancak bu streslerin bizi yıpratmasını önlemek için çaba sarf edebilir ve akıllı yaşam tarzı seçimleri yapabiliriz. Bir sonraki sütunda, bir sağlıklı yaşam kültürü geliştirmenin birçok yolunu inceleyeceğiz.

Kurumsal Wellbeing Şirketlere katkısı

Araştırmaya göre, Türkiye’deki işverenler açısından, çalışanlarda sağlık ve üretkenliği etkileyen en önemli sorunlarda ilk üç sırayı %79 ile stres, % 56 ile presenteeisim (hastalık halinde iş başında bulunma) ve % 51 ile fiziksel aktivite eksikliği aldı. Stresin sadece Türkiye’de değil, % 60’ın üzerinde bir oranla küresel olarak da ilk sırada yer alması dikkat çekmektedir.

Günümüzde önemi giderek daha da anlaşılan wellbeing programları, şirketlerin kendileri için yapacağı en önemli yatırımların arasında
yer alıyor. Şirketler bu sağlık hizmeti sayesinde yalnızca çalışanlarının fiziksel sağlığı ve güvenliğiyle zihinsel sağlıkları için yatırım yapmış olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak sağlık risklerini azaltmış oluyor. Mutlu ve sağlıklı yaşam tarzına sahip şirketler, iş gücüne de pozitif destek sağlayarak rakiplerinin önüne geçiyor.

ÇALIŞANLARINIZI ÖNEMSİYORUZ
Etkili bir Wellbeing Programının şirkette uygulanması, işe gelinmeyen günleri ve verimsizliği yaklaşık 1/3 oranında azaltıyor.
Çalışanların bağlılığı, mutluluğu, memnuniyeti, refah ve huzuru biraz daha ön sıralarda tutulması gerektiğini ifade etmektedir.

İŞYERİNİDE RİSKLERİ AZALTIYORUZ
Günümüzde önemi giderek daha da anlaşılan wellbenig programları, şirketlerin kendileri İçin yapacağı en önemli yatırımların
arasında yer alıyor. Şirketler bu sağlık hizmeti sayesinde yalnızca çalışanlarının fiziksel sağlığı ve güvenliğiyle zihinsel sağlıkları için yatırım
yapmış olmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak sağlık risklerin¡ azaltmış oluyor. Mutlu ve sağlıklı yaşam tarzına
sahip şirketler, ¡ş gücüne de pozitif destek sağlayarak rakiplerinin önüne geçiyor.

VERİMLİ BİR SAĞLIK KÜLTÜRÜ HEDEFLİYORUZ
Araştırma şirketi Gallup’un ABD’de yaptığı çok geniş kapsamlı Çalışan Bağlılığı Araştırması’na göre, işlerine bağlılıkları yüksek olan kişilerin sağlıklarının diğerlerine göre daha iyi ve kronik hastalıklara yakalanma olasılıklarının da daha düşük olduğu belirlenmiş.

Sağlık ve Zindelik Nedir?

İnsanlar genellikle sağlık ve zindelik terimlerini birbirinin yerine kullanır. Bir insanda birine sahip olup diğeri olmamak mümkün olmasa da oldukça değişken iki farklı kavramdır ve anlamları farklıdır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı “yalnızca hastalık veya sakatlığın (hastalığın) olmaması değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak tam bir iyilik hali” olarak tanımlar.

DSÖ, zindeliği “bireylerin ve grupların optimal sağlık durumu” olarak tanımlar ve zindelik, “yaşamaya olumlu bir yaklaşım” olarak ifade edilir.

Sağlık ve zindelik arasındaki temel fark, sağlığın amaç olması ve zindeliğin bunu başarmanın aktif süreci olmasıdır. Önce iyiliğe ulaşmadan gerçekten sağlığa sahip olamazsınız. Zindelik, sağlam, mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürmek için gerekli olan genel sağlık üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

 

 

Sağlıklı yaşamın kaç boyutu vardır?

Sağlık, fiziksel sağlıktan daha fazlasıdır; bütünsel ve çok boyutludur. Fiziksel, entelektüel, duygusal, çevresel, sosyal ve ruhsal sağlığı içeren altı boyuttan oluşur.

  1. Fiziksel: Fiziksel zindelik, fiziksel zindeliği artırır ; fiziksel olarak formda olan bir kişi, hastalıkları ve hastalıkları önleme konusunda gelişmiş bir yeteneğe sahip olacaktır. Egzersiz sağlıklı bir zihni ve bedeni uyarır . Yürüme , bisiklete binme , köpek gezdirme, adım atma ve yürüyüş yapma gibi günlük yaşamda fiziksel aktiviteyi artırarak hareketsiz bir yaşam tarzından kaçınılabilir . İyi beslenmek , dengeli beslenmek , yeterli su içmek (günde sekiz bardak) ve yeterli uyku almak kişinin fiziksel sağlığını destekler.
  2. Entelektüel: Öğrenme, problem çözme ve yaratıcılık yoluyla zihinsel egzersiz ve katılım, entelektüel sağlığı destekler ve daha iyi bir tutum geliştirir. Yeni şeyler öğrenen ve zihnine meydan okuyan insanlar ruh sağlığı sorunlarından kaçınabilir .
  3. Duygusal: Duygusal sağlığı olan bir kişi stresli durumlarla başa çıkabilir. Kendi duygularının farkında olan bir kişi, iyi bir özgüvene sahiptir ve başkalarının duygularına karşı empati kuran bir kişi, duygusal olarak sağlıklı olacaktır.
  4. Çevresel: Doğal çevremizi kötülemek yerine iyileştirmede oynadığımız rolün bilincinde olmak ve tehlikelerden uzak, sağlıklı bir fiziksel çevrede yaşamak ve bunu sürdürmek sağlıklı yaşamı teşvik eder.
  5. Sosyal: Sosyal çevreler ve destek ağları, bir kişinin genel refahı için çok değerlidir. Bir toplulukla ilişki kurmak, etkileşimde bulunmak ve katkıda bulunmak, kişiler arası iyi ilişkiler kurmak, aile ve arkadaşlarla uzun süreli ilişkiler sürdürmek insanı daha mutlu ve sağlıklı tutar.
  6. Manevi: Manevi sağlık, bir kişinin dinini veya inancını değil, insan varlığının anlam ve amacını aramasını ifade eder. Merhamet geliştirmek, önemsemek, bağışlamak ve yaşamda bir amaca sahip olmak ruhsal sağlığa yardımcı olur. Bu, meditasyon, gönüllü çalışma, doğada zaman geçirme vb.

Bir uçta, sağlığı kötü olan hastalar, hastalıkları tedavi etmek için tıbbi kardeşliği devreye sokar. Öte yandan, insanlar proaktif olarak önleme odaklanır ve canlılıklarını en üst düzeye çıkarır. Sağlığı iyileştiren, hastalıkları önleyen ve yaşam kalitelerini ve esenlik duygularını artıran yaşam tarzlarını benimserler. Sağlıklı yaşam, proaktif, önleyici ve sağlıklı yaşam için kişisel sorumluluk tarafından yönlendirilir .

Leave A Comment

Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive latest news, updates, promotions, and special offers delivered directly to your inbox.
No, thanks
X